Terma dan Syarat dan Dasar Privasi

Perjanjian Mengenai Penggunaan Laman Web Ini
Laman web Internet ini disediakan sebagai alat komunikasi, pendidikan, inspirasi, dan maklumat. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Countdown to the Kingdom.

Semua bahan di laman web ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kandungannya, tulisan, grafik, gambar, dan kod dan aplikasi komputer, dilindungi hak cipta oleh Countdown to the Kingdom atau oleh pihak ketiga.

Anda boleh memuat turun bahan dari laman web ini untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja, dengan syarat semua notis hak cipta dan harta intelek lain yang berkaitan dengan bahan yang dimuat turun disimpan. Bahan ini tidak boleh disimpan dalam komputer kecuali untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial.

Anda tidak boleh mengubah, menyalin, memperbanyak, menerbitkan semula, memuat naik, memposting ulang, mengirim, menyebarkan, membingkai, atau menggunakan kembali dengan cara apa pun bahan dari laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kod, perisian, teks, gambar, logo, video dan / atau audio, melalui media yang ada atau belum dicipta.

Sekatan Khusus Penggunaan Bahan
Anda mesti menghormati semua tanda dagang, hak cipta, tanda perkhidmatan, logo, dan paten pada semua harta intelek di laman web ini, sama ada tanda dagang, hak cipta, cap perkhidmatan, logo, dan paten atau tanda ini adalah milik Countdown to the Kingdom, atau dilesenkan dari pihak ketiga. Anda tidak boleh menggunakan logo, tanda dagangan, tanda servis, paten, atau kandungan laman web ini tanpa persetujuan bertulis Countdown kepada Kerajaan.

Hak yang Diberikan kepada Queen of Peace Media
Sekiranya anda mengeposkan atau memasukkan mesej, komen, data, dan / atau cadangan yang bebas dari Countdown to the Kingdom atau salah satu perkhidmatan atau produk kami, anda dengan itu memberikan semua hak harta intelek dalam bahan tersebut kepada Countdown to Kingdom. Bahan tersebut akan dianggap tidak rahsia, dan Countdown to the Kingdom boleh menggunakan idea, komen, dan kekayaan intelektual dengan cara apa pun yang dipilihnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada reproduksi, pengungkapan, dan penerbitan melalui media apa pun yang sekarang ada atau belum ada. dicipta.

Hak yang diberikan adalah bebas royalti, berkekalan, tidak eksklusif, dan tidak terhad, dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak untuk melesenkan, menjual, hak cipta, cap dagang, tanda perkhidmatan, dan mempatenkan bahan tersebut.

Dasar Privasi dan Senarai
Sekiranya anda memberikan Countdown ke Kerajaan dengan alamat e-mel anda untuk mendaftar buletin Countdown to the Kingdom, Countdown to the Kingdom akan menggunakan e-mel anda hanya untuk mengirimkan buletin kepada anda. Kebijakan Countdown to the Kingdom adalah tidak memberikan alamat e-mel atau maklumat anda kepada pihak ketiga mana pun.

Penafian
Countdown ke Kerajaan boleh menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga, atau menyebut laman web Internet yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Apabila anda menggunakan laman web ini atau mana-mana laman web yang dihubungkan atau disebutkan di laman web ini, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri. Countdown to the Kingdom tidak mengendali atau mengendalikan laman web pihak ketiga ini, dan oleh itu tidak memberikan jaminan, tersirat atau dinyatakan, mengenai sebarang bahan yang terdapat di laman web pihak ketiga ini.

Countdown to the Kingdom tidak menjamin bahawa laman web ini, komponennya, atau fungsinya tidak terganggu atau bebas ralat. Countdown to the Kingdom tidak menjamin bahawa laman web ini atau laman web mana pun yang dihubungkan ke laman web ini atau disebutkan di laman web ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Had Tanggungjawab
Dalam hal apa pun, gabungan Countdown to the Kingdom, atau pihak ketiga mana pun yang telah membantu membuat, menghasilkan, menyampaikan, atau mengendalikan laman web ini, bertanggung jawab atas kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, atau akibat yang disebabkan oleh penggunaan , atau ketidakmampuan untuk menggunakan Countdown ke laman web Kerajaan atau komponennya, dengan alasan apa pun, termasuk kecuaian. Dengan penggunaan laman web ini, anda secara khusus mengakui dan bersetuju bahawa Countdown to the Kingdom tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang dilakukan oleh pengguna mana pun. Dengan penggunaan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju dengan semua syarat Perjanjian ini.

Kesahan
Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, keabsahan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan yang dapat diberlakukan tanpa bahagian yang tidak sah tersebut.

Undang-undang
Perjanjian ini harus diatur dan dikuatkuasakan sesuai dengan undang-undang di Negara Bagian California, dan tempat untuk tindakan apa pun adalah Sacramento County, California.